Gap messenger
Download

تعریف بسته‌های جدید برای ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم

وزیر بهداشت در بازدید از مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی غلامان شهرستان راز و جرگلان در مرز ایران و ترکمنستان اعلام کرد: بسته‌های جدید برای ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم تعریف می‌شود.
https://www.iribnews.ir/00EcuO

23 June 2022 | 02:45