Gap messenger
Download

در جمع خانواده شهدای محله جوادیه بجنورد؛
رئیسی: همه باید حرمت خون شهدا را حفظ کنند

رئیس جمهور در جمع خانواده شهدای محله جوادیه بجنورد با تأکید بر جایگاه رفیع خانواده معظم شهدا در جامعه، گفت: هر کسی در هر جایگاه که قرار دارد، باید حرمت خون شهدا را حفظ کند.
https://www.iribnews.ir/00EcuX

23 June 2022 | 02:05