Gap messenger
Download

🔸جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

🔹 امکان دستیابی به یک توافق با ایران در مذاکرات وین وجود دارد و جو مذاکرات بهتر از قبل است.

🔺 مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی امروز برای برخی امور و مشورت‌ها موقتا به مدت دو روز به پایتخت‌ها بازخواهند گشت اما مذاکرات کارشناسی همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

14 January 2022 | 07:24