Gap messenger
Download

🎥کانال مرگ

🔹اختلافات و تنش های موجود بین لندن و پاریس در طی ماه های اخیر درباره صیادان و مهاجران سرانجام به فاجعه دردناکی منتهی شد.

🔸در غم انگیزترین حادثه سالهای اخیر؛ 27 مهاجر جان خود را از دست دادند. این رویداد مرگبار عصر روز گذشته و زمانی که تعداد زیادی از مهاجران قصد عبور از کانال مانش را داشتند روی داد.

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

25 November 2021 | 03:28