Gap messenger
Download

🎥الزامی بودن گواهی سلامت برای ورود به اماکن تاریخی در ایتالیا

☑به دستور دولت ایتالیا از بیش از یک ماه پیش برای ورود به تمام مکان ها عمومی از جمله مکان های تاریخی و جاذبه های گردشگری باید حتما گواهی سلامت داشته باشید و تمام افراد کنترل می شوند و در صورت نداشتن این گواهی بهداشتی به آنها اجازه ورود داده نمی شود.


🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

24 October 2021 | 10:20