Gap messenger
Download

🎥 تیراندازی در بیروت با 10 کشته و زخمی

🔸افراد مسلحی که روی بام ها حضور دارند، همچنان به تیراندازی ادامه می دهند.

🔸بر اثر تیراندازی در منطقه الطیونه بیروت، یک نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.


🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

14 October 2021 | 01:18