🎥 پرستاری که رکورددار خوبی‌هاست

🔸توحید سلیمانی، پرستاری که از ابتدای شیوع کرونا در بخش ICU مشغول به خدمت بوده و رکورددار خوب کردن حال بیماران است.

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۸