🎥 یک هفته پس از وقوع سیل در آلمان

🔸آمار تلفات سیل در آلمان به 170 نفر رسیده است و سرنوشت 170 نفر دیگر هم هنوز معلوم نیست.
🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۶