🎥 از تنور داغ برخی فیلمهای سینمایی در ایام کرونایی تا خداحافظی با چهره محبوبی که فرهنگ و ورزش را با هم تلفیق کرده بود در کلاکت

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۰