#خبرهای_کوتاه

🔸وزارت خارجه روسیه: طالبان به ما اعلام کرد آماده مذاکره با دولت افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر است.

🔸سخنگوی دولت فرانسه: بعد از موضوع جاسوسی پگاسوس، پروتکل های امنیتی رئیس جمهور مورد بازنگری قرار می گیرند.

🔸دولت بایدن روز پنجشنبه علیه مقامات کوبایی تحریم اعلام می کند.
🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۷