🎥 فعالیت مراکز واکسیناسیون کرونا در روزهای تعطیل و اقبال مردم

🔸ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir، احترام به حقوق یکدیگر، نظم و کمی حوصله در زمان مراجعه برای تزریق، روند واکسیناسیون را تسهیل می کند.

http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۶:۵۵