🔴خرید تضمینی گندم به بالای ۴ میلیون تن رسید/ گرانی نان ارتباطی به گندم ندارد

👈هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران:
🔹تاکنون ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شده که با احتساب ۱۲۸ هزار تن خرید توافقی، مجموع خرید به بیش از ۴ میلیون و ۸۱ هزار تن می‌رسد.
🔹تاکنون ۹۲ درصد وجه گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.
🔹کمبودی در گندم آرد تولیدی نداریم.
🔹افزایش قیمت نان ارتباطی به گندم ندارد. سبب گرانی یا ارزانی گندم و عدم نظارت بر خبازی‌ها، قیمت نان افزایش یافته است.
🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۶:۲۸