Gap messenger
Download

📢 مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها خبر داد؛
مشارکت ویژه زندانیان کشور در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

🔰 بر اساس توافق و رایزنی‌های انجام شده توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی کشور مقرر شد بخش مکتوب یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه زندانیان کل کشور برگزار شود. حمیدرضا عزیزیان، مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها در گفت و گوی زیر این اقدام را تشریح کرده است که می خوانید.

🌐 https://www.iranpl.ir/news/31296/
🔊 @iranpl

19 October 2021 | 11:22