Gap messenger
Download

.
در ۱۳ روز نخست فروردین ماه، ۶۳ هزار و ۹۷۲ داوطلب #اهدای_خون به مراکز #انتقال_خون سراسر کشور مراجعه کردند.

از این تعداد ۵۲ هزار و ۷۸۲ واحد خون کامل جمع آوری شد که ۳۱ درصد از این میزان در سه استان #تهران، #فارس و #خراسان_رضوی به #بیماران_نیازمند اهدا شده است.

از مجموع داوطلبین اهدای خون، ۶ هزار و و ۶۶۹ واحد خون توسط اهداکنندگان بار اول اهدا شد. ۹۶ درصد خون های اهدایی سهم مردان و ۴ درصد سهم بانوان اهداکننده خون بوده است.

بیش از ۹۱ هزار #واحد_خون و فرآورده های آن در بین مراکز #درمانی و #بیمارستان های کشور در ایام نوروز توزیع شده است.

7 April 2021 | 02:20