Gap messenger
Download

#ویلیام_استوارت هالستد (۲۳ سپتامبر ۱۸۵۲ - ۷ سپتامبر ۱۹۲۲) #پزشک و #جراح #آمریکایی بود.
او یکی از چهار اساتید بنیانگذار #بیمارستان #جان_هاپکینز بود. اتاق عملش در بیمارستان جان هاپکینز در طبقه همکف است و به عنوان اتاقی کوچک توصیف شده است که در آن کشفیات و معجزات پزشکی اتفاق افتاده است.
هالستد چندین روش نوین جراحی ایجاد کرد، که طی آن آسیب به #بافت ها و #خونرسانی به حداقل می رسد. برخی از این پیشرفت های جدید شامل انواع مختلفی از #پنس و #بخیه بود.وی به توسعه #بیهوشی ، بخشی جدایی ناپذیر از جراحی مدرن ، کمک کرد. او همچنین اصول جراحی مدرن توام کنترل خونریزی را نیز بنیان گذاشت.

5 April 2021 | 03:15