Gap messenger
Download

1. بازوی خود را چند دقیقه بالا نگه داشته و بر روی محل #خونگیری فشار دهید تا به سرعت لخته ی #خون در محل ورود سوزن ایجاد شده و مدخل #ورید مسدود گردد.

۲. چند دقیقه در حالت درازکش و سپس نشسته استراحت کنید تا فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید و اصلاح #حجم_خون از دست رفته فراهم شود.

۳.برای بلند شدن از روی تخت خونگیری از فشار بر بازویی که از آن خونگیری شده پرهیز نمایید تا تورم، درد و تغییر رنگ کبود در محل خونگیری ایجاد نشود.

۴. بلافاصله پس از انتقال به سالن پذیرایی حتما با آب میوه و مواد خوراکی سبک پذیرایی شوید تا احتمال بروز واکنش های نامطلوب پس از #اهدای_خون به حداقل برسد.

22 March 2021 | 09:35