Gap messenger
Download

🔴 ۶۰درصد اقلام پزشکی مشمول یارانه ارز

🔸مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی: فهرست پیش بینی کمبودها را به صورت مستمر تهیه و با اولویت ویژه رصد و مدیریت می‌کنیم.

🔸افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سیاست دهی تعدادی تجهیزات پزشکی با صرفه جویی ارزبری سال‌های گذشته پزشکی در کشور

🔸در حوزه اقلام پزشکی مغز و اعصاب یک میلیون و ۳۷۹ هزار عدد کالا در انبار موجود است.

🔸در حوزه قلبی، ۱۹ میلیون و ۳۸۰ هزار عدد کالای وارداتی در انبارها داریم.

🔸در حوزه مغز و اعصاب؛ ۷۹۹ هزار قلم کالا، در حوزه ارتوپدی ۱۰ میلیون قلم کالا و در حوزه قلب نیز ۳۴ میلیون عدد کالا تولید شده است.

🔸امروز ۹۰ درصد کالاهای وارداتی در حوزه قلب و عروق، نسبت به کل سال گذشته ترخیص شده است.

🔸در حال حاضر حدود ۶۰ درصد اقلام پزشکی مشمول یارانه ارز و ۴۰ درصد اقلام نیز مشمول ارز نیمایی هستند./مهر

https://ifdana.fda.gov.ir/fa/News/19660

@IFDAnews 🍏💊

@imedir

25 November 2022 | 01:15