Gap messenger
Download

#خبر_ارزی

✅ مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:

🔸 تخصیص ارز ثبت‎ سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی در هفته جاری با اولویت کالاهای ترخیص شده با حداقل اسناد

🔸 فهرست بروزرسانی شده ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت تخصیص ارز طی نامه شماره 664/111641 مورخ 1401/08/29 (پیوست) ارسال شده است

🔸 با توجه به مصوبات کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی مقرر شد به منظور تسهیل و تسریع در فرایند تامین کالا، تخصیص ارز ثبت‌سفارشات کالاهای مشمول ارز نیمایی نیز بصورت نرم‌افزاری و با پیگیری این اداره کل انجام شود.

🔗 http://imed.ir/news/1/5208

@imedir

21 November 2022 | 11:02