Gap messenger
Download

🔴 مرگبار بودن هوای داخل خودرو پس از تابش 1 ساعته خورشید

یک مطالعه جدید نشان داد تنها یک ساعت تابش خورشید به خودرو کافی است تا دمای داخل آن غیرقابل تحمل شود و این بیانگر خطر جدی برای کودکانی است که در خودرو گذاشته می‌شوند.

@ikco3003

31 May 2018 | 12:04