Gap messenger
Download

مقاله حملات پایدار و پیشرفته در زیرساخت‌‌های کنترل صنعتی(APT)
در این مقاله بنده چند بدافزار صنعنی را مورد بررسی قرار دادم و توضیح مختصری در مورد هر کدوم از آنها دادم و در نهایت با بررسی مفهوم Kill Chain نحوه شناسایی اونها را توضیح دادم. البته به اعتقاد بنده بررسی هر کدام از این بدافزارها به خودی خود نیاز به حداقل ۲۰ ساعت توضیح دارد.
این مقاله را میتوانید از طریق آدرس زیر مطالعه فرمایید.
http://www.icsdefender.ir/detail.html?i=YlJDdURLeDNNNGc9
@ICSdefender

5 June 2018 | 05:31