Gap messenger
Download

درسی که از 1402 گرفتم:
جایگاه آدم ها تو زندگی ما هر لحظه در حال تغییر است
دشمنت شاید یروزی بهترین رفیقت بشه
و کسانی که برات باارزش ترین ها بودن در یک لحظه منفور ترین آدم های زندگی ات می‌شوند.
@hiddennpaa
#me

5 April 2024 | 01:47