Gap messenger
Download

اگه می‌خوای پرواز کنی،
باید از هر چیزی که باعث میشه
سنگین بشی، دل بکنی.

فکرتو آزاد کن 💐
رها باش 🌸
عاشق باش♥


27 February 2024 | 05:35