Gap messenger
Download

⭕علت حضور شیطان در برخی منازل

🔸طبق بررسی های انجام شده در متون کتب روایی شیعی، در چند روایت از ساختنِ بنایی که طولش بیش از هشت ذراع (حدودا ۴ متر) باشد نهی شده است. و فرموده‌اند که سقف خانه بیش از هشت ذراع نباشد، که بیش از آن مسکنِ جنیان و شیاطین می‌شود، زیرا آنان در هوا ساکنند. و ملائکه به صاحب خانه می‌گویند: "ای فاسق دنبال چه هستی که سقف خانه‌ات را اینقدر بالا بردی؟"

به چند سند در:
📚 الکافی، ط_الاسلامیه، جلد ۶ صفحه ۵٢٨
📚 المحاسن، صفحه ٦٠٨


🔹شخصی به امام باقر علیه السلام شکایت کرد که جنیان با آزارشان مرا از خانه‌ام آواره کردند. امام فرمودند: سقف خانه‌ات را بیش از هشت ذراع مکن. او نیز بدستور امام عمل نمود و دیگر آزاری ندید.
📚 المحاسن، صفحه ٦٠٩


🏠 اما اگر سقف خانه بیش از هشت ذراع بود چه کنیم!؟

👈در چند روايت آمده که: "اگر سقف خانه بیش از هشت ذراع بود، از ذراع هشتم به بعد (بالای چهارمین متر) روی هر طرف از دیوارها که می‌شود چهارطرفِ خانه یا اتاق، آیة الکرسی نوشته شود."

📚 الکافی، ط_الاسلامیه، جلد ٦ صفحه ٥٢٩
📚 المحاسن، صفحه ٦٠٩

👈یعنی یک آیة الکرسی روی ذراعِ هشتمِ سمت راست، و یکی سمت چپ و همینطور دو جهت دیگر خانه نوشته و نصب شود.

8 November 2022 | 09:00