Gap messenger
Download

🌷پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله:

هر کس بسیار استغفار کند،
خدا برای او از هر غمی گشایش،
از هر تنگنایی رهایی
و از جایی که انتظار ندارد، روزی اش می دهد.

📗نهج‌ الفصاحه حدیث ۲۹‌۴۱

8 November 2022 | 08:59