Gap messenger
Download

🌍پیش بینی وقوع زمین لرزه شدید (M>=4) برای امروز

با توجه به داده های آماری و الگوی پیشنهادی، در محدوده جغرافیایی ایران ۳۴.۴۴ درصد احتمال وقوع زمین لرزه شدید (M>=۴) در امروز جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ قابل انتظار است.
#زلزله
📌برای مشاهده الگوی پیشنهادی و جزییات بیشتر به سایت نشریه مراجعه کنید.
https://www.ghadirinews.ir/scientific/quake/forecast/all/

27 May 2022 | 12:07