Gap messenger
Download
خلبان قهرمان

خلبان قهرمان

game_pilotchamp_bot
هواپیما آسیب دیده، ولی برای یک خلبان قهرمان هیچ مشکلی حل نشدنی نیست!
باید موانع رو پشت سر بذاری و بین خلبان‌های دیگه جایگاهی پیدا کنی... ✈