Gap messenger
Download

#نخل_اریکا

✅نخل اریکا🌴از جمله گیاهانی است که برخی از آلودگی های هوا از جمله گزیلن و تولوئن را تصفیه می‌کند😍
✅به عنوان یک مرطوب کننده هوای طبیعی شناخته می شود.
آبیاری اندک منجر به سوختن نوک برگها می شود🍂 و اصولا این گیاه به آبیاری منظم نیاز دارد💦
اما این به معنی خیس و غرقاب شدن بستر کاشت نیست زیرا در شرایط زهکش نامناسب خاک و خیس ماندن خاک و یا جمع شدن آب در زیرگلدانی بیماری پوسیدگی ریشه شیوع می‌یابد.
👈همچنین نوک برگها کم رنگ می‌شود و برگها در حالیکه سبز هستند حالتی افتاده و خمیده می‌یابند🍃

با جداسازی پاجوشها از کنار گیاه مادری ، نخل اریکا را به راحتی می‌توان تکثیر کرد🌱🌱🌱اگرچه در هر زمان از سال می توان نسبت به این کار اقدام کرد اما اواخر فصل زمستان/اوایل فصل بهار برای این کار مناسب تر است👌

❗️توجه❗️
این گیاه به وجود املاح در آب حساسیت نشان می‌دهند و ممکن است حاشیه و نوک برگها بسوزد🍂 ممکن است در صورت داشتن املاح حتی تمامی پهنه برگهای جوان از بین بروند. بنابراین از آبهایی با املاح کم استفاده کنید💦

به مکانی پر نور🌞 اما به دور از نور مستقیم آفتاب❌ که از پشت شیشه می‌تابد ، نیاز دارد. در صورت تابش نور مستقیم آفتاب از پشت شیشه نوک و حاشیه برگها خواهند سوخت🍂کمبود نور موجب رنگ پریدگی برگسار و افتادن آنها می شود🍃
@Flowers

7 May 2024 | 10:39