Gap messenger
Download

🔺 ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ به نام مصرف‌کنندگان و به کام رانت‌خواران

🔹 یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی اجرا نشد، گفت: به نظر می‌رسد که این ارز تنها زمینه‌ساز ایجاد رانت برای افرادی بود که توانایی استفاده از آن را برای واردات داشتند./ ایرنا

@fehamnews
https://fehamnews.com/link/20174796

24 October 2021 | 06:45