Gap messenger
Download

🔺 تداوم تنش آمریکا با چین؛ حمایت آمریکا از تایوان در سازمان ملل

🔹 وزارت امور خارجه آمریکا در راستای تداوم تنش ها با چین بر سر تایوان در بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات تایوانی و آمریکایی در نشستی مجازی، گفت‌وگویی با تمرکز بر حمایت از توانایی تایوان برای مشارکت معنادار در سازمان ملل برگزار کردند./ ایرنا

@fehamnews
https://fehamnews.com/link/20173192

24 October 2021 | 06:15