فرهنگ نام و اسماء هم نام
@farhangenam
همه ایرانیان 🇮🇷 دارای «ذکر هم نام = اسم اعظم عام» هستند
در این سرویس با دریافت هزینه ای مختصر می‌توانید ذکر مرتبط با نام خود را به همراه معنی نام، معنی ذکر و عدد ابجدی مرتبط با آن دریافت نمایید.

بعنوان نمونه :
نام: مهرداد
عدد ابجدی: 254
معنی نام: داده ی مهر، آفریده شده ی مهر، اسم سه نفر از پادشاهان اشکانی مهرداد بوده است.
ذکر همنام: یا مطهر
معنی ذکر: ای پاک کننده

🌟 پیشنهاد ما خرید کتاب 📔 "فرهنگ نام و اسماء همنام" می‌باشد، زیرا از طریق آن می توانید ذکر همنام کلیه دوستان و اقوام خود را یافته و برای آنها ارسال نمایید.

این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:
✅ ذکر مرتبط با نام شما و مفهوم آن
✅ عدد ابجدی و معنی نام شما
✅ خواص اسماء الحسنی
✅ اسرار برخی نام ها و نامگذاری ها

راهنما : درخواست خود را برای دریافت ذکر همنام خود، در پیامی برای ما ارسال کنید، حداکثر تا 24 ساعت بعد پاسخ آن برای شما ارسال خواهد شد.

و در نهایت احادیث و تاکیداتی از بزرگان در بیان اهمیت این موضوع :
- پیامبر خدا (ص): حقّ فرزند بر پدرش این است که نام نیکو برایش انتخاب کند.
- آیت الله حسن حسن زاده آملی: هرکس اسم خود را به عدد ابجدی حساب کند و یکی از نام‌های الهی راموافق آن عدد انتخاب نماید و هر روز به همان عدد آن نام را تکرار کند، در روز قیامت به همان نامی که همیشه تکرار کرده شناخته خواهد شد.
«پیام‌رسان گپ» را می‌توانید از مارکت‌های بین‌المللی و ایرانی دریافت نمایید.
گپ را می‌توانید آنلاین در https://web.gap.im تجربه نمایید.