Gap messenger
Download

💢 پویش رؤیای زیارت – آرزومندان

حفاظ و فعالان قرآنی و فرهنگی در صورتی که آرزومند زیارت اماکن مقدسه و مشرفه هستند ولی توان مالی کافی ندارند می‌توانند نیاز خود را ثبت نمایند تا در معرض حمایت خیرین قرآنی و فرهنگی قرار گیرد.

http://etratesamet.ir/?p=1835

#حمایت_از_فعالین_قرآنی #حمایت_قرآنی_مردم_نهاد #خیرین_قرآنی #زیارت #کمک_هزینه_سفر

27 May 2022 | 06:56