Gap messenger
Download

#پاسخ_به_سوالات

سوال: سلام میخواستم بدانم آیا این حرز امام جواد که تبلیغ می کنند سندیت دارد یا یک بدعت است؟

پاسخ: سلام علیکم. بحرز امام جواد هم مانند حرز امام کاظم و امام رضا دعایی است که اگر با اعتقاد خوانده شود اثر مورد نظر بر ان مترتب میشود و مایه ارامش و رفع اضطراب خواهد بود.

✅سوالات خود را از طریق سامانه زیر ارسال نمایید

https://digiform.ir/ayatollahaminestefta

4 April 2022 | 10:33