Gap messenger
Download

#پاسخ_به_سوالات

سوال: سلام علیکم.مغازه ای را رهن و اجاره داده ام و اخیرا متوجه شدم مستاجر مغازه ام اعتقادی به پرداخت وجوهات شرعی و انجام واجباتی مانند نماز و روزه و ترک محرمات نداره, با توجه به این موارد اجاره ای که از او دریافت میکنم چه حکمی دارد و آیا نبود خیر و برکت در زندگی به دلیل همین پول است که وارد زندگی می شود؟

پاسخ: سلام علیکم. برای شما اشکالی ندارد نیاز به تفحص نیست. اگر اجاره بها از هزینه سال زیاد آمد خمس آن را بپردازید.

✅سوالات خود را از طریق سامانه زیر ارسال نمایید

https://digiform.ir/ayatollahaminestefta

4 April 2022 | 10:33