Gap messenger
Download

نام بازی: Max The Curse Brotherhood
رده سنی: #7
پلتفرم: #PC
سبک: #پلتفرمر
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

21 July 2018 | 11:23

#فرهنگ_بازی
#والدین
@ESRAgames

14 July 2018 | 01:01

نام بازی: Gray Goo
رده سنی: #12
پلتفرم: #PC
سبک: #استراتژی
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

14 July 2018 | 10:32

#نگاره
@ESRAgames

8 July 2018 | 09:54

#فرهنگ_بازی
#والدین
@ESRAgames

7 July 2018 | 11:08

ام بازی: میدان نبرد
رده سنی: #7
پلتفرم: #موبایل
سبک: #اکشن
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

7 July 2018 | 10:16

#نمایه
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

نام بازی: The Flame in The flood
رده سنی: #12
پلتفرم: #PC
سبک: #نقش_آفرینی
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

نام بازی: تیزبال
رده سنی: #12
پلتفرم: #موبایل
سبک: #اکشن
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

#فرهنگ_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

Need For Speed: The Run
#نمایه
#معرفی_بازی
http://www.ESRAgames.com
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

#نمایه
#فرهنگ_بازی
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

نام بازی: Stranglehold
رده سنی: #18
پلتفرم: #PC
سبک: #اکشن #تیراندازی
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

#فرهنگ_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

«آیا می‌دانید؟!»
85% والدین آمریکایی که فرزندان آنها بازی‌های دیجیتالی بازی میکنند، به سیستم رده‌بندی سنی بازی‌ها در آمریکا آشنایی کامل دارند.
#گزاره
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

#فرهنگ_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

نام بازی: گذرگاه 5
رده سنی: #12
پلتفرم: #موبایل
سبک: #تیراندازی
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

نام بازی: World to West
رده سنی: #7
پلتفرم: #PC
سبک: #اکشن #ماجرایی
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

نام بازی: Steel Division: Normandy 44
رده سنی: #12
پلتفرم: #PC
سبک: #استراتژی
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45

نام بازی: Tank Mania
رده سنی: #12
پلتفرم: #موبایل
سبک: #اکشن
#معرفی_بازی
#والدین
@ESRAgames

20 May 2018 | 10:45