Gap messenger
Download

📽 ‏فیلم بی نظیر رنگی شده از ۷۸ سال پیش:

🔹آذر ماه تهران، بدون اطلاع آمدند ‎ایران،
🔹برای چرچیل جشن تولد گرفتند،
🔹به استالین شمشیر دادند،
🔹با روزولت عکس گرفتند
🔹رضا "شاه" را فرستادند جزیره موریس.
🔹تصمیم گرفتند احمد شاه قاجار را برگردانند
🔹منصرف شدند و جوانک پهلوی را نصب کردند
🔹او هم قول داد پسری حرف گوش کن باشد!
🔹دقیقا مانند یک مستعمره.

9 December 2021 | 02:25