Gap messenger
Download

امام رضا علیه‌السّلام:
مؤمن وقتی خشنود شود،
خشنودیش او را به باطل نمی‌کشاند ،

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

29 January 2022 | 07:26

امام رضا علیه‌السّلام:
مؤمن وقتی خشمگین می‌شود،
خشمش او را از هیچ حقی خارج نمی‌کند .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

28 January 2022 | 08:20

امام رضا علیه‌السّلام:
بهترین عقل
آن است که انسان خود را بشناسد .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

27 January 2022 | 03:13

امام رضا علیه‌السّلام:
بهترین مال آن است که
آبرو بدان حفظ شود .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

1 26 January 2022 | 07:26

امام رضا علیه‌السّلام:
دوست ِ انسانِ نادان ، در رنج است .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

25 January 2022 | 07:58

امام رضا علیه‌السّلام:
هر که عبرت گرفت ، با چشم دل دید
هر که چشم دلش بینا شد ، فهمید
هر که فهمید ، دانست .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

1 24 January 2022 | 06:28

امام رضا علیه‌السّلام:
هر که از خودش حساب کشد ، سود برد
و هر که از این امر غافل باشد ، ورشکسته شود
هر که عاقلانه از ضرر بترسد ، در امان است .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

1 23 January 2022 | 06:55

امام رضا علیه‌السّلام:
نیکی به پدر و مادر، آن هم به بهترین وجه
واجب است ؛ اگرچه مشرک باشند !
البته هیچ حق اطاعتی نه برای آنها
و نه برای هر کسی در نافرمانی از خدا نیست .


ولادت بهترین بانوی دو عالم
حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها
و روز زن مبارک. 🌹💐

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

1 22 January 2022 | 08:34

امام رضا علیه‌السّلام:
دست نیاز به سوی دیگران بردن
کلید فقر و سختی است .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

1 21 January 2022 | 12:32

امام رضا علیه‌السّلام:
پَست و حقیر
آنان اند که چیزی دارند که
آنها را سرگرم و از خدا غافل می‌سازد .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

20 January 2022 | 09:37

امام رضا علیه‌السّلام:
ادب با رنج و سختی بدست آید
هر که در کسب ادب زحمت کشد، بدان دست‌یابد .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

19 January 2022 | 07:22

امام رضا علیه‌السّلام:
تند تند راه رفتن
وقار مؤمن را از بین می‌برد .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

2 18 January 2022 | 12:18

امام رضا علیه‌السّلام:
از حرص و حسد به شدت بپرهیزید
چرا که این دو
امت‌های گذشته را نابود کردند .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

17 January 2022 | 03:08

امام رضا علیه‌السّلام:
بخیل هیچ راحتی
و حسود هیچ لذتی ندارد .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

16 January 2022 | 01:03

امام رضا علیه‌السّلام:
گناهان کوچک زمینه گناهان بزرگ هستند
هر که در کم از خدا نترسد
در زیاد از او نخواهد ترسید .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

15 January 2022 | 10:09

امام رضا علیه‌السّلام:
در عجبم از کسی که
دنیا و زیر و رو شدنش را آزموده
چگونه به آن آرام می‌گیرد.

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

1 14 January 2022 | 10:05

امام رضا علیه‌السّلام:
هر که از خودش حساب کشد ، سود کند
و هر که از این امر غافل باشد ، ورشکسته شود.

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

1 13 January 2022 | 05:50

امام رضا علیه‌السّلام:
امام ، تنها راهنما در مهلکه هاست
هر که از او جدا شود ،
هلاک می‌شود.

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

2 12 January 2022 | 12:17

امام رضا علیه‌السّلام:
هر وقت که دچار سختی شدید
به واسطه ما
از خدای شکست ناپذیر و با شکوه
کمک بگیرید .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

3 11 January 2022 | 11:23

امام رضا علیه‌السّلام:
امام است ،
آن همدمِ رفیق
آن پدرِ دلسوز
و آن برادرِ همراه .

کانال امام رضا(ع) در نسیم رضوان
https://nasimrezvan.com/emamreza

10 January 2022 | 12:56