Gap messenger
Download

دریافت همزمان «درگاه پرداخت اینترنتی» و «اینماد» در بانک صادرات ایران عملیاتی شد.

ثبت همزمان درخواست درگاه پرداخت اینترنتی IPG و دریافت اینماد برای متقاضیان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی با همکاری بانک صادرات ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم شد.

http://ecommerce.gov.ir/sun/SUTWUT

26 July 2022 | 02:32