Gap messenger
Download

وزیر صمت در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط اعلام کرد:

راه اندازی سامانه CODR نتیجه یک کار مشترک بین دستگاهی/ نقش مهم CODR در رتبه ‌بندی کسب ‌و کارها و بازدارندگی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌ و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR)، گفت: راه ‌اندازی سامانه CODR کار جمعی و مشترک وزارت صمت، وزارت دادگستری، قوه‌قضاییه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و اتاق بازرگانی بوده است.

https://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&&siteid=1&pageid=127&newsview=495

12 March 2022 | 05:00