Gap messenger
Download

وزیر صمت در جمع خبرنگاران تأکید کرد:

ضرورت ایجاد سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌ و ‌کارهای اینترنتی با توجه به ارتقای حجم معاملات الکترونیکی

وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از پایان مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌ و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) در جمع خبرنگاران، راه‌ اندازی این سامانه هوشمند را با توجه به افزایش حجم معاملات الکترونیکی، یک ضرورت دانست.

https://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&&siteid=1&pageid=127&newsview=494

12 March 2022 | 05:00