وقتی سیستم ایمنی برای اولین بار با یک عامل بیماریزا برخورد می کند، سلولهای خاصی به نام سلول های خاطره تولید می کند که، این سلولها در برخورد دوم با همان عامل بیماریزا، سریعتر آن را تشخیص داده و سریعتر آن را حذف کنید.
برای همین هست که گاهی واکسن یادآور می زنیم تا سیستم ایمنی به طور کامل تحریک و این سلولهای خاطره به طور دائمی تولید شوند!!!
_
@DrDarousaz
@DrDarousaz
@DrDarousaz
@DrDarousaz
#دارو #دکتر_داروساز #درمان #داروسازمن #مشاوره #پزشکی #توصیه_های_پزشکی #داروخانه #توصیه_های_سلامتی #آنتی_بیوتیک #منابع_معتبر #جالب #داروسازی #پیشگیری #عوارض_دارویی #سیستم_ایمنی
#pharmacist #medicine

۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۷