Gap messenger
Download

🦋🌸"«تو، رئیس زندگی خودتی»
بعضی ها رو باید استخدام
بعضی ها رو اخراج کنی
و آثارشو از زندگیت پاک کنی˘•˘
1402/12/6
صبحتون زیبا✨
و عیدتون مبارککککک😍💜

@dokhtarane_asemany | #Davoody_Banafsh💜🌸

2 25 February 2024 | 10:11