Gap messenger
Download

💌 #یه_دعای_قشنگ

خانم‌جان می‌گفت:
🎀 دخترم، بعضی دعاها و
بعضی آرزوها،
زن و مرد و
پیر و جوون نداره...

می‌گفت:
🔆 حرم آقا که میری،
برای درسهات، برای کارهات،
برای ازدواجت،
برای هرچی میخوای دعا کن...
اما تهش، عاقبت‌بخیری رو بخواه...

هیچی بهتر از این نیست
که تهِ راهی که میری
روشنایی باشه...
آبرو و سربلندی باشه...🌱


خانم‌جان،
همیشه به همه‌مون
اینطور دعا می‌کرد که:
#عاقبت_بخیر_باشی_الهی . . . 💚💜📷 م. اسماعیل آبادی
♥ دخترونه حرم رضوی
┏━ 🕊 ━┓
@dokhtar_razavi
┗━ 💛 ━┛
🦋👈 دوستانت رو هم به جمع دخترونه‌مون دعوت کن

2 1 July 2022 | 10:06