Gap messenger
Download

💌 روز جمعه، روز اجابت دعاهاست؛
کدوم رو به نیت حاجتهات
خصوصا ظهور
به امام زمانمون هدیه میدی...؟


🌹 صد و ده تا شاخه صلوات
🌹 خوندن یه صفحه قرآن
🌹 صدقه دادن برای محرومین
🌹 کمک توی کارهای خونه#حاجت‌روا_باشید 🕊🌸
دخترونه حرم رضوی
@dokhtar_razavi

8 1 July 2022 | 11:01