Gap messenger
Download

💌 #روز_شادی

نوشته‌اند
🌱 به دنیا که آمدی،
بتخانه‌ها در هم شکسته شد...
نوری از این سوی آسمان
به آن سو
درخشید و
شهر را روشن کرد...
آتشکده‌ای خاموش شد و
دریاها از شوق به خروش آمدند 🌊

و در این میان
🌸 فرشته‌های آسمان
به تماشای مادری
آمده بودند که
عاشقانه، محو لبخند زیبای تو بود...


امروز
روز ساده‌ای نیست...
روز میلاد تو و فرزند توست
. . . ای مهـربـان‌ترین پیـامبر دنیـا . . . 😍💚💜دخترونه حرم رضوی
❣ @dokhtar_razavi
🦋👈 دوستانت رو هم به جمع دخترونه‌ای‌مون دعوت کن و یار مجازی حرم باش...

24 October 2021 | 10:30