Gap messenger
Download

💌 #شبهای_حرم

امام رضا(ع)
قائم اهل بیت(ع) را
چهارمین فرزند خود
می‌دانستند و
بشارت می‌دادند:

خدا به دست او زمین را از ظلم
و ستم پاک می‌کند. مردم در متولد
شدنش شک می‌کنند و
او قبل از ظهورش، مدتی از چشم‌ها
پنهان است. هر وقت ظهور کند، زمین
را روشن می‌کند و عدل را در جامعه
برقرار می‌سازد 💕🌸🌸📷 زهرا امینی
💚🤍❤ دخترونه حرم رضوی
┏━ 🕊  ━┓
@dokhtar_razavi
┗━ 💛  ━┛
🌸👈 همین حالا، دوستانت رو به دخترونه رضوی دعوت کن و همیار مجازی حرم باش

2 26 February 2024 | 09:31