Gap messenger
Download

🔵 نارضایتی از صنعت خودروسازی تا عملیاتی شدن واردات خودرو وجود خواهد داشت

🔸رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مادامی که موضوع واردات خودرو در شرایط فعلی عملی نشود و بازار رقابتی شکل نگیرد نارضایتی از صنعت خودروسازی همچنان باقی می‌ماند.

http://local.dlpirib.ir?4370a7e9131121
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib🔵 نارضایتی از صنعت خودروسازی تا عملیاتی شدن واردات خودرو وجود خواهد داشت

🔸رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مادامی که موضوع واردات خودرو در شرایط فعلی عملی نشود و بازار رقابتی شکل نگیرد نارضایتی از صنعت خودروسازی همچنان باقی می‌ماند.

http://local.dlpirib.ir?4370a7e9131121
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 02:18

🔵 شکسته شدن انحصار در عرصه وکالت به نفع مردم است

🔸نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ذکر این نکته که انحصارها در بخش‌های مختلف کشور به دلیل تعارض منافع است گفت: از بین رفتن هر انحصاری به خصوص در بخش وکالت به احقاق حق مردم در حوزه قضایی کمک می‌کند.

http://local.dlpirib.ir?f4203f3f131120
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:23

🔵 رمزارزها ظرفیت قابل توجهی برای حل مشکلات ایران و روسیه است

🔸توانگر رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس گفت:رمزارزها تبادلات مالی را ارزان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر کرده به خصوص برای کشورهایی مانند ایران و روسیه ، یک ظرفیت قابل توجه برای حل مشکلات است.

http://local.dlpirib.ir?caa43886131119
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:23

🔵 داوطلبین از فرصت برابر جهت پذیرش در دانشگاه‌ها برخوردار نیستند

🔸عسکری نماینده کرج در مجلس با بیان اینکه نتایج کنکور نشان می‌دهد که داوطلبین از فرصت برابر جهت پذیرش در دانشگاه‌ها برخوردار نیستند، گفت: وقتی ۸۱درصد از رتبه‌های زیر سه‌هزار، از دهک ۸ تا ۱۰هستند یعنی کسانی که ثروتمند‌تر هستند شانس بیشتری برای پذیرش در دانشگاه‌های برتر دارند.

http://local.dlpirib.ir?c14872b7131118
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:23

🔵 رمزارزها ظرفیت قابل توجهی برای حل مشکلات ایران و روسیه است

🔸توانگر رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس گفت:رمزارزها تبادلات مالی را ارزان‌تر، سریع‌تر و مطمئن‌تر کرده به خصوص برای کشورهایی مانند ایران و روسیه ، یک ظرفیت قابل توجه برای حل مشکلات است.

http://local.dlpirib.ir?caa43886131119
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:23

🔵 داوطلبین از فرصت برابر جهت پذیرش در دانشگاه‌ها برخوردار نیستند

🔸عسکری نماینده کرج در مجلس با بیان اینکه نتایج کنکور نشان می‌دهد که داوطلبین از فرصت برابر جهت پذیرش در دانشگاه‌ها برخوردار نیستند، گفت: وقتی ۸۱درصد از رتبه‌های زیر سه‌هزار، از دهک ۸ تا ۱۰هستند یعنی کسانی که ثروتمند‌تر هستند شانس بیشتری برای پذیرش در دانشگاه‌های برتر دارند.

http://local.dlpirib.ir?c14872b7131118
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:22

🔵 داوطلبین از فرصت برابر جهت پذیرش در دانشگاه‌ها برخوردار نیستند

🔸عسکری نماینده کرج در مجلس با بیان اینکه نتایج کنکور نشان می‌دهد که داوطلبین از فرصت برابر جهت پذیرش در دانشگاه‌ها برخوردار نیستند، گفت: وقتی ۸۱درصد از رتبه‌های زیر سه‌هزار، از دهک ۸ تا ۱۰هستند یعنی کسانی که ثروتمند‌تر هستند شانس بیشتری برای پذیرش در دانشگاه‌های برتر دارند.

http://local.dlpirib.ir?c14872b7131118
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:22

🔵 ابوترابی: اجرای "دارویار" نقش موثری در کاهش قاچاق معکوس دارو دارد

🔸نماینده نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه قیمت پایین دارو باعث شده بود تا 30 درصد از داروهای وارداتی به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج شود،گفت: تا پیش از اجرای طرح دارویار، ارز ۴۲۰۰ دارو به واردکنندگان داده می‌شد که این کار علاوه بر فساد و رانت گسترده، ضربه جبران ناپذیری به تولید داخل زده بود.

http://local.dlpirib.ir?a2596cad131117
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:22

🔵 ابوترابی: اجرای "دارویار" نقش موثری در کاهش قاچاق معکوس دارو دارد

🔸نماینده نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه قیمت پایین دارو باعث شده بود تا 30 درصد از داروهای وارداتی به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج شود،گفت: تا پیش از اجرای طرح دارویار، ارز ۴۲۰۰ دارو به واردکنندگان داده می‌شد که این کار علاوه بر فساد و رانت گسترده، ضربه جبران ناپذیری به تولید داخل زده بود.

http://local.dlpirib.ir?a2596cad131117
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:22

🔵 ابوترابی: اجرای "دارویار" نقش موثری در کاهش قاچاق معکوس دارو دارد

🔸نماینده نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه قیمت پایین دارو باعث شده بود تا 30 درصد از داروهای وارداتی به شکل قاچاق معکوس از کشور خارج شود،گفت: تا پیش از اجرای طرح دارویار، ارز ۴۲۰۰ دارو به واردکنندگان داده می‌شد که این کار علاوه بر فساد و رانت گسترده، ضربه جبران ناپذیری به تولید داخل زده بود.

http://local.dlpirib.ir?a2596cad131117
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:22

🔵 گازدهی به سانتریفیوژها پاسخ درستی به غربی‌ها بود

🔸نظری نماینده خمین در مجلس با تاکید بر اینکه گازدهی به سانتریفیوژها پاسخ درست و منطقی بود که باید در مقابل غربی‌ها می‌گرفتیم گفت: این تصمیم حمایت جدی همه دستگاه‌ها و ارکان نظام را خواهد داشت.

http://local.dlpirib.ir?76308fe3131116
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:21

🔵 گازدهی به سانتریفیوژها پاسخ درستی به غربی‌ها بود

🔸نظری نماینده خمین در مجلس با تاکید بر اینکه گازدهی به سانتریفیوژها پاسخ درست و منطقی بود که باید در مقابل غربی‌ها می‌گرفتیم گفت: این تصمیم حمایت جدی همه دستگاه‌ها و ارکان نظام را خواهد داشت.

http://local.dlpirib.ir?76308fe3131116
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:19

🔵 ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری

🔸رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور موجب استفاده تعداد معدودی از داوطلبان از روش های نامتعارف برای ورود به دانشگاه ها شده است گفت: مجلس به موضوع مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری ورود می کند.

http://local.dlpirib.ir?ffa872bb131115
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

6 August 2022 | 12:19

🔴 تاکید معاون حقوقی و امور مجلس صدا و سیما بر تعامل بیشتر کمیسیون فرهنگی مجلس با معاونان مجلس دستگاه‌ها و سازمان‌ها

💠 سهرابی: معاونان مجلس دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌توانند مشاوران خوبی برای کمیسیون فرهنگی باشند

http://local.dlpirib.ir?2c3bb359131113

✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir

⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

4 August 2022 | 10:04

🔴 کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میزبان رییس رسانه ملی

💠 عملکرد و وظایف رسانه ملی در حوزه تنظیم گری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی بررسی شد

http://local.dlpirib.ir?5888dc69131112

✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir

⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

4 August 2022 | 10:02

🔵 عضو کمیسیون انرژی مجلس شایعات درباره واردات بنزین را تکذیب کرد

🔸بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شایعات درباره نیاز کشور به واردات بنزین از کشورهای همسایه را تکذیب کرد و گفت: به میزان کافی و حتی بیش از نیاز کشور گازوئیل تولید می شود.

http://local.dlpirib.ir?eb5044a8131111
✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

3 August 2022 | 03:05

در بیانیه ای قرائت شد؛
🔴تجلیل نمایندگان از وزارت اطلاعات به دنبال دستگیری جاسوس‌های موساد

🔹نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای از وزارت اطلاعات به خاطر دستگیری جاسوسان و عوامل خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی تقدیر و تشکر کردند.

http://local.dlpirib.ir?926eac8a131109

✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

3 August 2022 | 12:45

با رأی نمایندگان؛
🔴ناظر مجلس در شورای عالی انرژی تعیین شد

🔹نمایندگان مجلس علیرضا ورناصری نماینده مسجد سلیمان را به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی انرژی انتخاب کردند.

http://local.dlpirib.ir?478accd3131108

✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

3 August 2022 | 12:44

در بیانیه ای قرائت شد؛
🔴تجلیل نمایندگان مجلس از دیوان محاسبات برای ارائه به‌موقع گزارش تفریغ بودجه

🔹نمایندگان مجلس در بیانیه ای ا ز رئیس دیوان محاسبات به دلیل ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه تقدیر و تشکر کردند.

http://local.dlpirib.ir?b5eee5ef131107

✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

3 August 2022 | 12:43

🔴موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات

🔹نمایندگان مردم در مجلس با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات موافقت کردند.

http://local.dlpirib.ir?26920a25131106

✅ معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
http://www.dlpirib.ir
⬅ آدرس اینستاگرام
https://www.Instagram.com/dlpirib

3 August 2022 | 12:42