Gap messenger
Download

💡 شاخص «امید به زندگی» ایران ۷۶ سال و بالاتر از “نُرم” جهانی
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، با بیان اینکه شاخص امید به زندگی ما از نُرم دنیا بالاتر آمده است، گفت: در حال حاضر شاخص امید به زندگی کشور میانگین حدود ۷۲، ۷۴ و ۷۶ سال است. این شاخص از نرم جهانی بالاتر است و نشان می‌دهد در این حوزه موفق بوده‌ایم.
📰 https://zaya.io/ks1o2

📡 @diyarmirza
اخبار ایران و جهان

1 October 2022 | 11:18