Gap messenger
Download

💡 ایجاد آشوب در کشور می‌توانست به اجرایی شدن برنامه صهیونیستی ترکی در مرزهای شمالی کمک‌ کند
علی مرتضی پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی ریشه آشوبات اخیر و اتفاقات رخ داده در برخی از دانشگاه‌های کشور را وجود جریان غرب‌گرا در بدنه دانشگاه‌ها دانست و گفت: برخی از افرادی که در فتنه سال ۸۸ نقش داشتند بیانیه دانشجویان را تنظیم و اساتید را از حضور در کلاس‌های درس منع می‌کنند لذا ریشه این اتفاقات مشخص است.
📰 https://zaya.io/9sd8u

📡 @diyarmirza
اخبار ایران و جهان

1 October 2022 | 11:15