Gap messenger
Download

من آرامش را میان دستان تو حس کردم ، من ازادی را در زندانه تو پیدا کردم...
من پرواز را در قفسه تو تجربه کردم و پاکی را در گناهانه تو لمس کردم.
میخواهم بگویم ، در ناآرام ترین لحظاتم ، با تو آرامم.
دربند بودن با تو و در تو برایم ماننده آزادیست و بودن در قفسه تو برایم از هر پروازی لذت بخش تر .
من با تو خوبم ، خوشحالم آزادم و دغدغه ای ندارم.
مهم نیست دنیا چقدر بیرحم است ، با تو بودن و با تو زیستن از هر چیزی برای من زیباتر و لذت بخش تر است.
بودن با تو خوده زندگیست اما ...
اما ، اما اما...
این اما های بی امان و بی وقفه جانم را میگیرند اما ، من نمیدانم چرا...
نمیدانم چطور ؛ زندگی بی تو از هر مرگی برایم بدتر است.
ماننده این است که نفسم را در شیشه ی جانم حبس میکنند و اجازه ی شکستن به او نمیدهند.
تنم درد میکند ، میلرزد و من نمیدانم چرا...
نمیدانم چطور اما حتی دیدنت هم تمامم را ارام میکند.
در غمگین ترین لحظات ، من با تو خوشحالم.
در تاریک ترین لحظه ها ، من با تو روشنم...
در ابری ترین روزها ، من با تو افتابی ام و مهم نیست چگونه در هم شکستم.
حضورت ماننده استادی ماهر تکه های مرا جمع میکند و به هم میچسباند و من فقط نیاز دارم تا بنشینم و به تو چشم دوزم.
همین ، سهمه من از این زندگیست و تمام چیزی که از این جهان میخواهم.
حال این دفتر را میبندم و در انتظار مینیشینم...
مینشینم و انتظار میکشم و انتظار میکشم ، تا روزی بیایی و من را از این مرده بودن و از این زندگی که بی تو تنها زندانی برای من است رها کنی.
-اریک هادسون میلر
خاطرات کنت مونت کریستو

16 April 2024 | 11:37

@Taekook1

16 April 2024 | 11:28

اولین کامنت پروف چنل انتخاب میکنه)))))

6 16 April 2024 | 11:14

اخرشم کسی نیومد که بشیم 80 تا.

16 April 2024 | 10:51

مرسیییییییی )))))

1 16 April 2024 | 10:34
16 April 2024 | 05:48

قسم میخورم خوشحال بودم! اما یه دفعه فهمیدم همش صناریوهای تو ذهنم بود

16 April 2024 | 05:33

و قطرات خون ریخته شده بر زمین نتیجه به دنیا اومدن انسان های درست در این جهان تاریک است

1 16 April 2024 | 05:33

خب دایی ناصر چالش داره😉
خودتون میدونید دیگه طبق معمول اینو فور بزنید چنلتون آیدی خودتون یا چنلتونو کامنت کنید تا دایی بهتون یه عکس تقدیمی بده💔🦖

16 April 2024 | 05:20

غذا،کتاب، نقاشی کشیدن، فیلم،گوشیم،اهنگام، ایدلام،ماه>>>> کل دنیا

16 April 2024 | 12:13

اگه دیدی کسی داره گریه میکنه،اونو بخندون؛خندوندن کسی که تازه گریه کرده خیلی کار قشنگیه..

1 16 April 2024 | 12:08
16 April 2024 | 12:08

نمیشود با کسی که تورو فراموش کرده دوباره دوست شوی
تا آخر عمر همیشه نگران خواهی بود
که باز هم مثل دفعه‌ی پیش تو رو فراموش کند
همیشه این را می‌دانی که حال‌ِ او بدون تو صددرصد خوب است
ولی حالِ تو بدون او خوب نخواهد بود.
- واژه هایی در اعماق آبی دریا

15 April 2024 | 11:51
15 April 2024 | 11:51

مردم برام معنایی ندارن...
همشون آدمن و خب آدم بودن با انسان بودن
تفاوت خیلی زیادی داره!

15 April 2024 | 11:46

حتی اگه بارون تموم شه، ابرا بره، من هنوز اینجام درست مثل همیشه:)
-جیهوپ

1 15 April 2024 | 11:38
15 April 2024 | 11:37

واهااااییی😭💜

15 April 2024 | 11:02