Gap messenger
Download

میزبانی موزه امام رضا(ع) از افتخارآفرینی قهرمانان
تا به امروز و بر اساس استعلامی که از خزانه داری آستان قدس رضوی داشته ایم بیش از 1000 مدال، جام، کاپ و تندیس داریم که از این تعداد 373 عدد در معرض نمایش قرار گرفته است.

https://zaya.io/2izsr

@digimuseum_aqr

17 October 2021 | 11:12